dok_zlo (dok_zlo) wrote,
dok_zlo
dok_zlo

Без комментариев

Пока цитирую как прислали, своем мнение напишу как прочту всё (47 страниц).


Рецензія на проект Закону України «Про систему громадського здоров’я» №4142 від 22.09.2020
Резюме
За результатами вивчення проекту Закону України «Про систему громадського здоров’я» (далі – «законопроект») вбачається наступне.

 • 1. Законопроект має беззаперечні ознаки антиконституційності: звужує обсяг прав громадян, в тому числі хворих на інфекційні хвороби (зокрема звуження права на безоплатну медичну допомогу) та медичних працівників, зайнятих у сфері протидії інфекційним хворобам; містить положення щодо встановлення обмежень конституційних прав громадян, які суперечать висновкам Конституційного Суду України.

 • 2. Законопроект скасовує значну кількість норм права, залишаючи неврегульованими належним чином правовідносини в сфері протидії інфекційним захворюванням та забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

 • 3. Законопроект скасовує значний обсяг норм законів, прийнятих з метою забезпечення протидії пандемії COVID-19, внаслідок цього зазначена діяльність опиниться поза правовим полем.

 • 4. Законопроект має переважно декларативний характер. Більшість його норм не є нормами прямої дії.

 • 5. Прийняття даного законопроекту вимагатиме від МОЗ України невідкладного напрацювання значної кількості проектів законів та напрацювання великого обсягу підзаконних актів (в тому числі значної кількості Постанов КМУ), а також їх взаємного узгодження у стислий термін, що в умовах надзвичайної ситуації, спричиненої пандемією COVID-19, є нереальним.

 • 6. Законопроект повністю делегітимізує діяльність Держпродспоживслужби, виводячи її поза правове поле та позбавляючи її будь-яких адміністративних повноважень через скасування Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 • 7. Внаслідок скасування Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» в стан повної правової невизначеності потрапляє інститут Головного державного санітарного лікаря України. Законопроект передбачає існування такої посади, проте з правового поля зникають його повноваження, механізми призначення, звільнення, відповідальності за рішення та їх оскарження.

 • 8. Законопроект безпідставно обмежує повноваження та скасовує низку функцій Кабінету міністрів України, МОЗ України, органів державної влади, обласних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

 • 9. Законопроект вводить у правове поле та/або змінює велику кількість визначень та термінів. Проте значна частина нових визначень є викривленими, не відповідає усталеній термінології, частково або повністю не відповідає змістові відповідних понять і явищ. Зокрема, проект закону вводить в правове поле штучне та невластиве науці та практиці охорони здоров’я України поняття “громадського здоров’я”.

 • 10. Вже на етапі обговорення законопроект створює значні репутаційні втрати для вищого керівництва держави (зокрема особисто Президента України, Міністра охорони здоров’я України), провокує суспільну напругу та поглиблює розкол у суспільстві. Запровадження “презумпції згоди на щеплення”, прямих і завуальованих норм «вакцинального примусу» на тлі хронічного невиконання державою своїх обов’язків та відсутності дієвих механізмів захисту прав громадян у сфері імунопрофілактики очікувано призведе до активізації протестного руху, судових позовів, збільшення кількості звернень до ЄСПЛ з позовами проти України.

 • 11. Законопроект штучно та безпідставно обмежує нагляд з боку ЦОВВ, уповноваженого з питань санітарного та епідемічного благополуччя населення, за господарською та іншою діяльністю (зокрема водопостачанням, використанням пестицидів, ГМО-організмів, у військовій сфері, радіаційного контролю), скасовує обов’язок їх інформування про епізоотії.

 • 12. Всупереч тези авторів, задекларованої у пояснювальній записці, для свого виконання законопроект потребуватиме значних витрат із Державного та місцевих бюджетів, містить потенційні ризики нанесення збитків державі в особливо великих розмірах.

 • 13. Законопроект містить значні корупційні ризики та прямі ризики криміналізації взаємовідносин у сферах забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та захисту населення від інфекційних хвороб.

 • 14. Законопроект значною мірою не відповідає усталеним правилам нормотворення.

Зважаючи на все зазначене вище, законопроект не підлягає подальшому доопрацюванню та має бути якнайшвидше знятий з розгляду шляхом його відкликання авторами.
В разі прийняття Верховною Радою законопроекту в цілому рекомендоване застосування права вето Президентом України.
Основні існуючі проблеми нормативного регулювання захисту населення від інфекційних хвороб забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення можливо вирішити оперативно без внесення змін у закони України у короткостроковій перспективі – шляхом прийняття підзаконних актів (постанов Кабінету міністрів України, наказів МОЗ України).


ссылку на сам гугл док с полным текстом рецензии временно убрал по просьбе автора, так он продолжает вносить правки.ссылка на законопроект http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70025


Tags: дуралекс
Subscribe

promo dok_zlo october 8, 09:00 18
Buy for 100 tokens
Как жить с псориазом? «Раз и навсегда» псориаз победить нельзя, но можно уменьшить его проявления, чтобы качество жизни не пострадало Последнее время в развлекательной литературе в моде жанр «городских легенд» — urban myth — литературно обработанных баек,…
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 10 comments