dok_zlo (dok_zlo) wrote,
dok_zlo
dok_zlo

Краткий анализ подхода к здравоохранению основных партий на Украине. Ч.1

Какие бы выборы не были бы на Украине, законные в 2015, или незаконные раньше... они все равно будут.

Поэтому интересно, что предлагают основные партии гражданам в области здравоохранения в случае своей победы.Я потратил немного времени и полазил по сайтам партий. (нашел к сожалению не все, если кто найдет любые заявления по поводу будущего здравоохранения любых политсил на Украине, буду признателен за ссылку в комментах).

Самая прекрасная, но абсолютно фантастичная и нереализуемая, у регионалов...

ТЕКСТ ЦИТАТЫ:

ПР - реформування системи охорони здоров'я

http://partyofregions.ua/program_ru/index.html -

Средняя зп 8000 гр врачам, 5500 медсестрам

100% лекарств для онко, тбс, ссс,

снижение цен 30% - лекарства первой необходимостив село – передвижные амбулатории

инвалидам – коляски и пр.оборудование


Очень хорошо. НО не верю от слова совсем. Особенно учитывая сокращения больниц в так называемых "пилотных регионах".Хорошо, но мало

ТЕКСТ ЦИТАТЫ:
кпу

разработке и реализации государственных программ, направленных на стимулирование рождаемости, укрепление физического и морального здоровья населения;

- восстановлению системы государственных учреждений отдыха, оздоровления и творческого развития детей, государственной защиты и поддержки детей-сирот, детей-инвалидов и детей из многодетных и неблагополучных семей


И...и ... все. Маловато. Пётр Николаевич бесперечь талдычит про необходимость отмены всех реформ. Означает ли это что будет возврат к системе здравоохранения СССР? она была неплоха, но далеко не идеальна. Неплохо было бы коммунистам как то более подробно расписать, тем более достойные врачи у них в партии есть...
Самая человеконенавистническая у Удара
ТЕКСТ ЦИТАТЫ:
Реформи сфери охорони здоров’я

СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я – СУЧАСНА, ЕФЕКТИВНА, ДОСТУПНА

ЯКУ СИСТЕМУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МИ МАЄМО?

Україна має найвищі в Європі темпи скорочення кількості населення.

Середня тривалість життя в Україні набагато нижча, ніж у решті країн Європи, значна частина чоловіків не доживає до пенсійного віку. Половина дорослого населення України страждає від одного або декількох хронічних захворювань. Україна є лідером серед країн Співдружності Незалежних Держав за показниками захворюваності на серцево-судинні хвороби, туберкульоз, травматизм, інвалідність.

Швидкі темпи зростання захворюваності та інвалідності вже у дітей шкільного віку, недотримання гігієнічних нормативів щодо якості навколишнього середовища, незбалансованість харчування за основними харчовими речовинами, макро- і мікроелементами, гіподинамія, шкідливі звички (тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв, токсичних, наркотичних речовин), раннє статеве життя, недостатній рівень гігієнічної культури (розповсюдження венеричних хвороб, ВІЛ-інфекції, туберкульозу) вимагають посилення профілактичного напряму в роботі з населенням, особливо з дітьми всіх вікових груп щодо формування навичок здорового способу життя.

Сучасна модель медичної допомоги існує на принципах, запроваджених ще за радянських часів. Серед її основних недоліків – недостатня якість медичних послуг, низька доступність медичної допомоги та неефективне використання бюджетних коштів у галузі, низький рівень розвитку профілактичної медицини. Незважаючи на те, що більшість передчасних смертей в Україні викликана захворюваннями, які можна було б попередити або вилікувати, українська система охорони здоров’я все ще залишається орієнтованою на невідкладну медичну допомогу та лікування епізодичних захворювань і не готова до роботи, спрямованої на подолання кризи смертності. У нашій державі немає досить ефективної ні державної, ні приватної медицини, що свідчить про необхідність термінового реформування галузі.

ЯКОЮ МАЄ БУТИ СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я?

Для успішного зниження рівня передчасної смертності та захворюваності загалом система охорони здоров'я України має бути переорієнтована з моделі надання невідкладної медичної допомоги на модель комплексного ведення хворих, яка є більш придатною для профілактики неінфекційних хвороб та боротьби з ними. Медичні працівники повинні виявляти осіб, які належать до груп ризику, інформувати їх про можливі наслідки їхньої неуважності до власного здоров’я, ставити своєчасний діагноз і проводити належне лікування. Громадяни мають усвідомлювати свою роль у прийнятті рішень під час лікування хронічних захворювань. Розуміння необхідності лікування та залучення хворих до обрання відповідної стратегії лікування матиме великий вплив на виконання лікарських приписів і знизить ризик передчасної смерті.

Реформування охорони здоров’я в Україні має проводитись за такими основними напрямами:
Впровадження нових стандартів надання медичних послуг і, відповідно, критеріїв їхньої якості.
Здійснення суттєвих змін механізму фінансування закладів охорони здоров’я.
Впровадження системи стимулів для покращення роботи медиків.
Створення ефективної моделі координації роботи приватних і державних установ охорони здоров’я.
Виведення на перший план екстреної медичної допомоги та пріоритету надання первинної медичної допомоги.
Реалізація структурної перебудови.
Ефективна профілактика захворювань різної етіології, реформа кадрового складу та пропагування здорового способу життя.

Приватні та державні заклади охорони здоров’я мають працювати в одному напрямі для зміцнення здоров’я наших громадян. Тому необхідно поставити їх у рівні умови, сплачуючи з бюджету за лікування хворого від конкретної хвороби незалежно від форми власності лікувального закладу.

Основні концептуальні напрями реформування системи охорони здоров’я в Україні сьогодні передбачають розмежування функцій між первинним (медико-санітарним), вторинним (спеціалізованим) і третинним (високоспеціалізованим) рівнями медичної допомоги.

До основних завдань у структурній перебудові закладів охорони здоров’я необхідно віднести проведення їхньої інвентаризації та аудиту на місцях, після завершення яких складатиметься генеральний план оптимізації лікувальної мережі в кожному регіоні.

На первинному рівні медичної допомоги у сільській місцевості та містах потрібно визначити підрозділи, які надаватимуть первинну медико-санітарну допомогу.

На вторинному рівні медичної допомоги мережа центральних районних та районних лікарень, центральних міських, міських і дільничних лікарень, самостійних міських поліклінік має бути спеціалізована відповідно до потреб населення, територіальної доступності, особливостей захворюваності та інших критеріїв. Доцільним є створення однієї багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, яка буде забезпечувати надання спеціалізованої медичної допомоги, а також усієї допомоги у регіоні.

На третинному рівні медичної допомоги функціонує її високоспеціалізований рівень, який забезпечуватиметься обласними лікарнями, кафедрами вищих медичних навчальних закладів, а також клініками науково-дослідних інститутів.

Надання екстреної медичної допомоги у переважній більшості випадків має здійснюватися фельдшерськими бригадами. Машини швидкої медичної допомоги повинні бути оснащені відповідно до табеля, який надасть можливість дотримуватися стандарту надання екстреної медичної допомоги.

Перебудова мережі лікувально-профілактичних закладів неминуче призведе до реформування їхнього кадрового забезпечення.

Використання в реформі охорони здоров’я індикаторів і стандартів якості медичних послуг значно покращить якість акредитації медичних закладів, а також укладання і продовження угод про надання медичних послуг лікувально-профілактичними закладами.

ЯК ЦЬОГО ДОСЯГТИ?

Напрямок головного удару – зруйнована система охорони здоров’я та нездоровий спосіб життя


Загальновизнаним напрямом якісного реформування медицини має бути забезпечення прозорого багатоканального фінансування, яке дозволить вирішити економічні, організаційні, кадрові та технологічні проблеми сфери охорони здоров’я шляхом:
Поступового запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування (з відрахуваннями страхових сум за рахунок роботодавців та працівників).
Подальшого розвитку приватного медичного страхування.
Створення суспільно-солідарного сектора, що є об’єднанням муніципальних медичних закладів, медичних підприємств і лікувальних установ, інших організаційно-правових форм, а також лікарів з приватною практикою, пов’язаних між собою єдиним замкненим лікувально-діагностичним, технологічним процесом надання медичних послуг і єдиною системою фінансування з позабюджетних (страхових, суспільно-солідарних цільових фінансових і благодійних фондів) та комерційних джерел.

Нова модель фінансування закладів охорони здоров’я має передбачати самостійність вирішення фінансово-господарських питань, зокрема щодо штатної чисельності медичних працівників, виходячи з потреб населення у медичній допомозі, їхнього матеріального стимулювання, можливість отримання додаткових джерел фінансування за рахунок залучення донорських коштів, надання платних послуг та інших не заборонених законом джерел.

Обсяг оплати медичної допомоги має визначатися кількістю пацієнтів, закріплених за кожним лікарем. Таким чином лікар, до якого приходить більше пацієнтів, отримуватиме вищу винагороду.

На первинному рівні у сільських районах необхідно першочергово створити доступну мережу поліклінічно-амбулаторних закладів, відкрити пункти швидкої медичної допомоги, залишити центральні районні лікарні з відповідним переоснащенням.

На вторинному рівні з коштів, акумульованих на обласному рівні, безпосередньо буде фінансуватися кожний заклад охорони здоров’я чи станція швидкої медичної допомоги в залежності від асортименту, якості та ефективності надання медичних послуг.

На третинному рівні заклади охорони здоров’я, залежно від покладених на них функцій та норм бюджетного кодексу, будуть фінансуватися з обласного чи державного бюджету.

Доцільно створення на базі дитячих поліклінік медико-санітарних і діагностичних центрів, в яких лікарі різних спеціальностей залишаться в статусі фахівців первинного контакту. Особливої уваги потребує відновлення удосконаленого комплексного медичного обслуговування дітей в організованих колективах (дошкільні, професійно-технічні навчальні заклади, загальноосвітні школи).

Реформа охорони здоров’я може бути успішною лише за умов покращення економічної ситуації в Україні. Ми свідомі того, що вирішення проблем у медичній сфері може бути здійснене лише внаслідок зміни політичних та економічних умов – тіньова економіка, тотальна корупція та зубожіння більшості населення в жодному разі не спроможні покращити ситуацію у сфері охорони здоров’я. Тому запровадження загальнообов’язкового соціального медичного страхування для працюючих категорій громадян має бути поетапним. Також реформи медичної сфери мають розпочатися зверху через відмову еліти від безкоштовного доступу до медичних послуг.

Загальнообов’язкове соціальне медичне страхування для працюючих категорій громадян здійснюватиметься та гарантуватиметься державою через державні медичні страхові компанії, котрі будуть конкурувати між собою. Пацієнт, який сплачує страхові внески, буде мати право на отримання визначеного законодавством комплексу медичних послуг.

Для отримувачів соціальної допомоги основним платником соціальних страхових внесків має залишитися держава.

Приватне медичне страхування буде здійснюватися на добровільних засадах. Державне медичне страхування базуватиметься на принципах загальнообов’язковості, солідарності, самоврядування і отримання медичної допомоги у натуральній формі без здійснення безпосередньої оплати медичних послуг пацієнтами, із забезпеченням суворого контролю з боку незалежних організацій за здійсненням будь-яких фінансових операцій.

Запровадження медичного страхування має спиратися на чітку правову базу у відносинах «лікар – пацієнт», «пацієнт – лікувальна установа», у якій конкретно мають бути визначені обов’язки лікувальної установи перед пацієнтом, юридичні аспекти діяльності лікаря, права пацієнта. Взаємні обов’язки лікувальної установи та хворого мають бути передбачені у відповідній угоді, яку підписує пацієнт перед госпіталізацією у стаціонар.

Надання переваги здоровому способу життя, правилам безпечної поведінки та особистої гігієни, формування життєвих навичок щодо зменшення вразливості до ВІЛ-інфікування, профілактики психологічних порушень, шкідливості тютюнопаління, вживання алкогольних, токсичних і наркотичних речовин, формування репродуктивного здоров’я (та запобігання його втрати), раціонального харчування, значення оптимальної рухової активності та занять спортом можливе завдяки широкому впровадженню інформаційно-просвітницьких програм та інтерактивних форм роботи з громадянами.

Пропонується впровадити такі основні заходи для попередження неінфекційних хвороб та боротьби з ними:
Боротьба з тютюнопалінням - заборонити рекламу та підвищити податки на тютюнові вироби; використовувати попереджувальні написи з ілюстраціями на упаковках, які свідчать про шкоду для здоров'я. Забезпечити дотримання заборони продажу тютюнових виробів неповнолітнім, заборонити паління у громадських місцях. Здійснювати активне просвітництво у навчальних закладах.
Боротьба із споживанням алкоголю – використовувати соціальну рекламу щодо наслідків зловживання алкоголем. Збільшити податки на алкогольні вироби; забезпечити дотримання заборони продажу алкогольних напоїв неповнолітнім; заборонити рекламу алкогольних напоїв. Проводити активне просвітництво у навчальних закладах.
Дотримання безпеки дорожнього руху - забезпечити виконання вимоги про використання ременів безпеки; суворе дотримання законів про заборону водіння у нетверезому стані з чітким визначенням у законодавстві максимально допустимих рівнів концентрації алкоголю в крові; дотримання обмежень щодо швидкості руху.
Профілактика неправильного харчування – здійснювати активне просвітництво у навчальних закладах, надавати інформацію щодо шкідливості вживання продукції закладів швидкого харчування, великої кількості жирів, цукру, газованих напоїв тощо. Ініціювати участь громадських організацій в діяльності з поширення ідей здорового харчування.
Заохочення до фізичної активності – проводити активне просвітництво у навчальних закладах щодо корисності фізичної активності та занять спортом. Сприяти спортивним закладам та клубам, особливо тим, які орієнтовані на вікові або ґендерні групи з низьким рівнем фізичної активності. Залучати працівників охорони здоров'я до відповідних навчальних програм сприяння підвищенню фізичної активності.
Контроль стану власного здоров’я – проводити активну роботу у школах щодо вироблення стимулів особисто слідкувати за станом свого здоров’я, залучати до цього процесу представників громадських організацій та медичних працівників. Сприяти реалізації державних та громадських програм та кампаній щодо стимулювання ранньої діагностики захворювань, роботі з групами високого ризику на певні захворіювання. Здійснювати кампанії з широкого інформування громадськості.

Здоров’язберігаючі програми повинні включати такі основні позиції:
Раціональний режим праці і відпочинку.
Раціональне харчування.
Сприятливий психологічний мікроклімат у сім’ї та на виробництві.
Гігієнічна культура.
Оптимальний руховий режим, заняття спортом, загартовуючі заходи; профілактика шкідливих звичок.

Здоровий спосіб життя повинен стати ідейним стрижнем виховання, освіти, громадського, спортивного руху. За місцем проживання, навчання чи роботи мають бути створені умови для занять спортом.

Реалізацію заходів щодо здорового способу життя потрібно розпочинати від самого народження (програми загартовування та раннього фізичного розвитку дітей). Дитячі майданчики, спортивні школи та зали для занять повинні бути доступними для всіх бажаючих. Здоровий спосіб життя має стати популярним – престиж бути здоровим базуватиметься на суспільних пріоритетах, посилених належною агітацією, соціальною рекламою, реалізацією проектів, спрямованих на формування відповідної громадської думки.


Много хороших слов. За которыми прячется вот что... врачей специалистов оставят в одной резервации на регион. Остальные будут лечится у недоучек. Такая система по очевидным системам очень плоха, хуже даже того, что есть, а при наличии плохих дорог, и отсутвии санитарных вертолетов - преступна. Брат боксера неувиноват, просто содрал готовое не подумав...Неожиданно понравилась "Свобода", совсем не ждал. Впрочем они реорганизовавались из социал-националистической партии украины... положение обязывает, а олег ярославович хоть и будет гореть в аду за "Украин", но все же когда то диплом у него был... Если бы не местечковое мракобесие...

Впрочем судите сами.
ТЕКСТ ЦИТАТЫ:
свобода

Здоров'я нації. Подолання демографічної кризи та підвищення якості життя

1. Запровадити довгострокову державну програму культивування в суспільстві здорового способу життя, що включає пропаганду духовного і фізичного здоров'я, боротьбу з наркоманією, алкоголізмом, тютюнопалінням.

2. Запровадити обов'язкове державне соціальне медичне страхування, яке забезпечить ґарантований базовий пакет невідкладної первинної медичної допомоги, що надається безоплатно коштом державного медичного фонду.

3. Реалізувати програму "Репродуктивне здоров'я нації". Заборонити переривання вагітності, окрім випадків, зумовлених медичними показаннями та доведених у судовому порядку фактів зґвалтування. Прирівняти у кримінальному законодавстві незаконне здійснення абортів до замаху на вбивство.

4. Здійснювати політику економічного протекціонізму щодо вітчизняної фармацевтичної промисловості й медичного приладобудування. Забезпечити суворий державний контроль за якістю та цінами на лікарські препарати, особливо імпортного виробництва.

5. Відновити і повернути у державну власність санаторно-курортні комплекси. Заборонити перепрофілювання санаторіїв. Заборонити приватизацію курортних та санаторних земель на всій території України.

6. Затвердити державну житлову програму, згідно з якою сім'я з трьома дітьми отримує державний безвідсотковий кредит, сім'я з чотирма дітьми – державний безвідсотковий кредит, 50% якого підлягає поверненню, сім'я з п'ятьма дітьми і більше – безкоштовне житло від держави. Запровадити доступні державні пільгові кредити на придбання житла для молодих сімей.

7. Збільшувати розмір виплат українським сім'ям у зв'язку з народженням кожної наступної дитини відповідно до показників інфляції в країні та росту цін на дитячі товари.

8. Заборонити рекламу тютюнових виробів та алкогольних напоїв у будь-якій формі на всій території України. Встановити кримінальну відповідальність за пропаганду наркоманії (у тому числі так званих "легких наркотиків") та сексуальних збочень.

9. Надати право місцевим громадам обмежувати торгівлю алкогольними напоями.

10. Встановити спеціальний податок на алкогольні напої, тютюнові вироби, генетично модифіковані продукти харчування. Отримані кошти спрямовувати на програми подолання соціальних хвороб (туберкульоз, онкологічні та серцево-судинні захворювання, діабет, ВІЛ/СНІД, венеричні захворювання, наркоманія).

11. Створити мережу сучасних лабораторій для аналізу продуктів харчування на предмет наявності в них генетично-модифікованих організмів.

12. Дозволяти продаж генетично-модифікованих продуктів харчування лише з чітко видимим спеціальним маркуванням і тільки в спеціалізованих відділах торговельних закладів. Посилити кримінальну відповідальність за недотримання правил маркування та торгівлі генетично-модифікованими продуктами харчування.

13. Організувати належний державний контроль за охороною здоров'я працівників, санітарними умовами праці громадян та безпекою на виробництві.

14. Надати мешканцям регіонів України, які постраждали від техногенних забруднень, статус, прирівняний до чорнобильського.

15. Зберігати наявні заповідні території та парки і створювати нові рекреаційні зони.

16. Зобов’язати великі підприємства сировино-інтенсивних галузей провести екологічну модернізацію засобів виробництва.

17. Заохочувати перенесення за межі населених пунктів на безпечну відстань усіх підприємств, що здійснюють шкідливі викиди в навколишнє середовище.

18. Зобов'язати фізичних та юридичних осіб відшкодовувати у подвійному розмірі збитки, завдані довкіллю.


Запрет абортов , ГМО... дай им волю еще и ведьм сжигать...
У БЮТа - Батькивщина вообще ничего не нашел по этому поводу, буду рад ошибится (ссылки в коменты повторяю приветсвуются) , кроме копированного у коммунистов проекта постановы Арсения Петровича про отмену пилотных проектов. Создается впечатление что этой полической силе важно здоровье только одной конкретной пациентки (документов касательно её здоровья у этой силы куча). Напомню что начало массовой подготовки недоучек под видом семейных врачей, разбазаривание кадрового ресурса специалистов путем насильного их переучивания, инициатива (по счастью не реализованная) ломания молодых докторов в сылку в отрыв от опытных коллег в село.... все сие плоды этой силы.
Всем, возможно кроме коммунистов (жду более развернутой програмы) - здоровье пересичных украинцев пофиг.
Это не является приоритетным направлением ни одной из партий.

Поэтому старайтесь не болеть.
Tags: Врачебное, антиреклама, мироеды.
Subscribe

 • Непрерывное антимедицинское образование

  Люди ау! Коллеги!А что происходит у нас в постдипломном то образовании? Читал я нормативку, читал... но писал её кто то вроде турецко…

 • О Степанове...

  В понедельник собираются увольнять главу МОЗ. Попросили высказаться по поводу... О того что делается у нас в сфере компетенции министра я не в…

 • О жизни.

  Получил зп. Начислили больничный (болел еще в марте). Но не отдали, мол денег нет, потом отдадим. Но налог за начисленное (хотя и не полученное)…

promo dok_zlo october 8, 09:00 18
Buy for 100 tokens
Как жить с псориазом? «Раз и навсегда» псориаз победить нельзя, но можно уменьшить его проявления, чтобы качество жизни не пострадало Последнее время в развлекательной литературе в моде жанр «городских легенд» — urban myth — литературно обработанных баек,…
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 14 comments

 • Непрерывное антимедицинское образование

  Люди ау! Коллеги!А что происходит у нас в постдипломном то образовании? Читал я нормативку, читал... но писал её кто то вроде турецко…

 • О Степанове...

  В понедельник собираются увольнять главу МОЗ. Попросили высказаться по поводу... О того что делается у нас в сфере компетенции министра я не в…

 • О жизни.

  Получил зп. Начислили больничный (болел еще в марте). Но не отдали, мол денег нет, потом отдадим. Но налог за начисленное (хотя и не полученное)…